TV Berguedà

Política de Privacidad

El responsable del tractament de les dades recaptades és https://tvbuergeda.cat/ (d’ara endavant, el Lloc web) és Televisio Del Bergueda SL amb CIF B66319757, amb domicili social eCarretera vic, 169 – BJ, Manresa, 08243, Barcelona. (d’ara endavant TV Berguedà), així com legítima titular del Lloc web https://tvbergueda.cat, i de tots els subdominis i directoris inclosos el mateix (d’ara endavant conjuntament denominats com el “Lloc web”). Pot posar-se en contacte amb TV Berguedà, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, en l’adreça de correu electrònic: @tvbergueda.cat

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

En TV Berguedà tractarem les seves dades personals, recaptats a través del Lloc web amb les següents finalitats:

a) En cas de contractació dels serveis de TV Berguedà, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
b) Enviament d’informació sol·licitada per l’interessat.
c) Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels serveis i esdeveniments de TV Berguedà.
Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat: 6 anys – llibres de comptabilitat, factures, etc. – Art. 30 Codi de Comerç, 5 anys: Art. 1.964 Codi Civil (accions personals sense termini especial), 4 anys: Art. 66 i ss de la Llei General Tributària (impostos, etc.).

Quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza amb la base jurídica consistent de la legitimació que atorga la seva sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de TV Berguedà, els termes i les condicions dels quals es posaran a la seva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

També es legitimarà el tractament de les seves dades mitjançant la base jurídica del consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li proporcionarem informació clara sobre la nostra política de privacitat en relació amb el tractament de les dades recaptades, facilitant mecanismes perquè de manera prèvia al fet que ens faciliti les seves dades, pugui accedir a aquesta informació, i en cas d’estar conforme, procedir a la seva acceptació a través d’una declaració o clara acció afirmativa.

Li recordem que disposa del dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Obtenció i tractament de dades

TV Berguedà, como Responsable del Tratamiento, tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. Se obtendrán únicamente los datos precisos para poder realizar el servicio contratado, o para poder responder adecuadamente a la petición de información realizada por el Usuario.

Formularios de contacto/email

Finalidad: Dar contestación a su solicitud de información realizada a través de nuestro/s formulario/s de contacto.

Legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento del Usuario, que podrá revocar en cualquier momento.

Cesión de datos: Los datos personales serán tratados a través de servidores gestionados por Soluciones web on line S.L., que tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento. Además, Nuestro prestador de servicios de correo electrónico, a través de los cuales se realizarán las comunicaciones, es Google, LLC, a través de Google Suite.

Formularios de alta en lista de correo (newsletter)

Finalidad: Envío de comunicaciones comerciales de interés para el Usuario. Tal y como establece la LSSICE, TV Berguedà se compromete a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales. A estos efectos, no será considerada como comunicación comercial la información enviada a los clientes para el mantenimiento de la relación contractual existente.

Legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento del Usuario, que podrá revocar en cualquier momento.

Finalidades:

  • Gestionar su alta de Usuario en nuestra página web.
  • Gestionar las compras realizadas en nuestra página web.
  • Proporcionar información acerca de la tramitación y el estado de las compras.
  • Registro histórico de las compras realizadas en nuestra página web.
  • Envío de comunicaciones vía email y/o teléfono, con el fin de informar al Usuario de posibles incidencias, errores, problemas y/o estado de los pedidos.

Legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es la ejecución de un contrato.

Cesión de datos: TV Berguedà no cederá ni comunicará a ningún tercero tus datos, excepto en los casos legalmente previstos o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un Encargado de Tratamiento. Así, el Usuario acepta que algunos de los datos personales recabados sean facilitados a estos Encargados del Tratamiento (plataformas de pago, gestoría, intermediarios, etc.), cuando sea necesario para la efectiva realización del servicio contratado. El usuario acepta también que alguno de los servicios puedan ser, total o parcialmente, subcontratados a otras personas o empresas, que tendrán la consideración de Encargados del Tratamiento, con los que se ha convenido el correspondiente contrato de confidencialidad, o adherido a sus políticas de privacidad, establecidas en sus respectivas páginas web. El usuario podrá negarse a la cesión de tus datos a los Encargados del Tratamiento, mediante petición escrita, por cualquiera de los medios anteriormente referenciados.

Además, en aquellos casos en que sea necesario, los datos de Clientes podrán ser cedidos a determinados organismos, en cumplimiento una obligación legal: Agencia Tributaria Española, entidades bancarias, Inspección de Trabajo, etc.

Drets

Com a interessat que ens ha proporcionat les seves dades personals, té ple dret a obtenir confirmació sobre si en TV Berguedà estem tractant les seves dades personals, i en concret està facultat per a exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades li reconeix, conforme al que es preveu en aquesta:

Dret d’ACCÉS a les seves dades personals
Dret de sol·licitar. la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les seves dades, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades.
Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.
Podrà exercir tals drets dirigint una comunicació a la següent adreça de correu electrònic: @tvbergueda.cat, o a la següent adreça postal:

Carretera vic, 169 – BJ, Manresa, 08243 , Barcelona.

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels seus drets, com a interessat, està facultat per a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que s’han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per a evitar la seva alteració, pèrdua, i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació d’aquests.

Confidencialitat

Le informamos asimismo de que sus datos serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo que nos hubieras autorizado de forma expresa.

Scroll al inicio